top of page

Beyaz Şapkalı Hacker (CEH) Eğitimi

İleri Seviye

7 Gün

Eğitim Detayları

Beyaz Şapkalı Hacker (CEH), bilişim suçları işleyen kötü niyetli kişilerin (korsanların) kullandıkları teknik, tecrübe ve yöntemleri bilen, korsanların eylemleri sırasında kullandıkları araçları ve yazılımları tanıyan, korsanlar ile aynı bilgi ve beceriye sahip, korsanları simüle edebilecek yetkinlikte ancak iyi niyetli siber güvenlik uzmanıdır.

bottom of page