top of page

ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetimi Eğitimi

Orta Seviye

3 Gün

Eğitim Detayları

ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetimi Eğitiminde amaç, katılımcıları ISO 27001 uyumlu bilgi güvenliği yönetim sistemi kurmak ve işletmek hakkında bilgilendirmektir.

Temel bilgi güvenliği bileşenlerinin tanıtılması ve ISO 27001 standardının yapısının ve kontrollerinin nasıl uygulanması gerektiğinin paylaşılması ve örnek uygulamalar ile pekiştirilmesi hedeflenmektedir. Bilgi güvenliği ile ilgili temel tanım ve kavramların anlatılmasının ardından risk analizi ve risk yönetimi hakkında bilgi verilecektir.

bottom of page