top of page

KVK Kanunu Farkındalık Eğitimi

Orta Seviye

1 Gün

Eğitim Detayları

KVK Kanunu Farkındalık Eğitiminin amacı, Kişisel Verileri Koruma Kanununun (KVKK) genel tanıtımı, kişisel veri güvenliğine ilişkin riskler ve alınabilecek önlemlerin kurum çalışanları ile paylaşımı ve KVK Kanunu farkındalığını artırmaktır.

KVKK Eğitimi, 6698 sayılı Avrupa Birliği’nin direktifleri
doğrultusunda 7 Nisan 2016 tarihinde yürürlüğe giren kişisel
verilerin korunmasına yönelik uygulamaları içeren kanunun
kapsamı dahilinde yetkin olmaya yönelik bir eğitim programıdır.

KVK Kanunu Farkındalık Eğitimi kapsamında;
• KVK Kanunu ve ilgili kişinin haklarının tanıtılması
tanıtımı,
• Kişisel veri güvenliğine ilişkin tehditler,
• Tehditlere karşı korunma önlemlerinin örneklenmesi
sağlanmaktadır.

bottom of page