top of page
< Back

KVK Kanunu Farkındalık Eğitimi

$20.50

1 Gün

Book Now

About

KVK Kanunu Farkındalık Eğitiminin amacı, Kişisel Verileri Koruma Kanununun (KVKK) genel tanıtımı, kişisel veri güvenliğine ilişkin riskler ve alınabilecek önlemlerin kurum çalışanları ile paylaşımı ve KVK Kanunu farkındalığını artırmaktır. KVKK Eğitimi, 6698 sayılı Avrupa Birliği’nin direktifleri doğrultusunda 7 Nisan 2016 tarihinde yürürlüğe giren kişisel verilerin korunmasına yönelik uygulamaları içeren kanunun kapsamı dahilinde yetkin olmaya yönelik bir eğitim programıdır.


KVK Kanunu Farkındalık Eğitimi kapsamında;

  • KVK Kanunu ve ilgili kişinin haklarının tanıtılması tanıtımı,

  • Kişisel veri güvenliğine ilişkin tehditler,

  • Tehditlere karşı korunma önlemlerinin örneklenmesi sağlanmaktadır.

bottom of page