top of page

Kurumsal SOME Eğitimi

Kurumsal siber olaylara müdahale eğitimi, olası siber güvenlik olaylarına etkin bir şekilde yanıt verme becerilerini geliştirmeyi hedefler

01

SOME-1 Eğitim Paketi

02

SOME-2 Eğitim Paketi

03

SOME-3 Eğitim Paketi

04

SOME-4 Eğitim Paketi

05

SOME-5 Eğitim Paketi

06

SOME-6 Eğitim Paketi

Temel Siber Güvenlik ve Olay Yanıtı

Katılımcılara, siber güvenlik olaylarının tanımı, sıklıkla karşılaşılan olay türleri ve temel olay yanıtı prensipleri öğretilir.

Müdahale ve Erişim Kontrolü

Etkin bir müdahale stratejisi geliştirme ve uygulama süreci öğretilir. Bu aşama, siber olaylara müdahalede kritik adımları kapsar.

Araçlar ve Teknolojiler

Olay yanıtında kullanılan araçlar, yazılımlar ve teknolojiler hakkında bilgi verilir. Katılımcılar, bu araçları kullanmayı öğrenirler.

İletişim ve İşbirliği

İç ve dış paydaşlarla etkili iletişim kurma ve işbirliği yapma teknikleri üzerinde durulur. Bu aşama, kriz anında koordinasyon ve bilgi paylaşımını içerir.

Olay Tespiti ve Analizi

Gerçek zamanlı siber olay tespit teknikleri ve bu olayların analizi üzerinde durulur. Katılımcılar, olayları hızla tespit etme ve analiz etme becerilerini geliştirirler.

Sonrası İnceleme ve Sürekli İyileştirme

Olay sonrası değerlendirme ve süreçlerin sürekli iyileştirilmesi için gereken adımlar öğretilir. Bu aşama, gelecekteki olaylara daha iyi yanıt verebilmek için kritik öneme sahiptir.

Contact

Like what you see? Get in touch to learn more.

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Instagram

Thanks for submitting!

bottom of page